Герб України

УКРАЇНА

Жабелівська сільська рада Вінницького району

Вінницької області

шостого скликання

(двадцять перша сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 5 липня  2013 р.                                                                             с. Жабелівка

 

Про місцеві податки і збори на 2013 рік

     Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 21 травня 1997 року № 280/97-ВР (зі змінами), Закону України «Про засади державної політики у сфері господарської діяльності»  від 11.09.2003 р. № 1160-ІУ (зі змінами),  Податковим кодексом України від 02.12.2010 р. № 2755-ІУ та з метою поповнення дохідної частини місцевого бюджету, сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

     1. Встановити на території Жабелівської сільської ради такі місцеві податки і збори:

      - Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

      -  Єдиний податок;

      -  Збір за впровадження деяких видів підприємницької діяльності;

      - Туристичний збір.

2. Затвердити положення по місцевих податках і зборах (додатки № 1, 2, 3, 4).

3. Затвердити ставки єдиного податку (додаток 5, 6).

4. Секретарю сільської ради Івановій Л.Ф. дане рішення подати для офіційного оприлюднення в друкованих засобах масової інформації Комунальну газету «Подільська зоря» у десятиденний строк.

5. Головному бухгалтеру сільської ради Куліковій І.В. прийняте рішення у десятиденний строк з дня оприлюднення надіслати до ОДПІ Вінницьке відділення, постійно здійснювати контроль за надходженням місцевих податків і зборів.

6.Дане рішення діє з 01.01.2014 року протягом року.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету, фінансів та соціального захисту населення (Чебан Т.Б.)

       Сільський голова                                                                 Стаєцький В.Ф.

 

                                                                                                 ДОДАТОК 1

                                                      до рішення 21 сесії 6 скликання Жабелівської

                                                                     сільської ради від 05 липня 2013 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлюється відповідно до Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI.

2. ПЛАТНИКИ ПОДАТКУ. 

Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості.

Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

3. ОБ’ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ.

Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової нерухомості.

4. БАЗА ОПОДАТКУВАННЯ.

Базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості фізичних та юридичних осіб.

База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

     У разі наявності у платника податку кількох об’єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об’єктів.

5. ПІЛЬГИ ЗІ СПЛАТИ ПОДАТКУ.

База оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири – на 120 кв. метрів;

б) для житлового будинку – на 250 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об’єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа – платник податку застосовується до об’єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа – платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об’єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.

6. СТАВКА ПОДАТКУ.

Ставки податку встановлюються сільською радою в таких розмірах за 1 кв. метр житлової площі об’єкта житлової нерухомості:

для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

7. ПОДАТКОВИЙ ПЕРІОД.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

8. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ СУМИ ПОДАТКУ

Обчислення суми податку з об’єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості.

Платники податку -юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію.

9. ПОРЯДОК СПЛАТИ ПОДАТКУ.

Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

10. СТРОКИ СПЛАТИ ПОДАТКУ.

Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами -протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами -авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає    за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 Секретар сільської ради                                                                       Л.Ф. Іванова

 

                                                                                                             ДОДАТОК  2

                                                               рішення 21 сесії 6 скликання Жабелівської

                                                                      сільської ради від 5 липня 2013 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про єдиний податок

Загальні положення.

1.1. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності – особливий механізм справляння податків та зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків та зборів на сплату єдиного податку у відповідності до норм Податкового кодексу України.

1.2. Фізична особа – підприємець може самостійно обирати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам прописаним у Податковому кодексі України та зареєстрована платником єдиного податку.

Платники податку.

Платниками єдиного податку в Жабелівській сільській раді є суб’єкти малого підприємництва – фізичні та юридичні особи з податковою адресою у межах Жабелівської сільської ради, які  відповідають вимогам спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, і які, при цьому, у порядку, визначеному статтею 2198-299 Податкового кодексу України, самостійно обрали даний спосіб оподаткування доходів та отримали свідоцтва платника єдиного податку.

2.1. Суб’єкти господарювання (фізичні особи – підприємці), які застосовують спрощену систему оподаткування , обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

Перша група– фізичні особи – підприємці, які не використовують  працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150000 гривень;

2.1.2. Друга група – фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та /або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

а) не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

б) обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб – підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу оренди та оцінювання нерухомого майна.

. При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку – фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.

2.3. Не можуть бути платниками єдиного податку:

2.3.1. суб’єкти господарювання (фізичні особи – підприємці), які здійснюють:

1)діяльність з організації, проведення азартних ігор;

2) обмін іноземної валюти;

3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення;

5) видобуток, реалізацію корисних копалин;

6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом ІІІ Податкового Кодексу;

7) діяльність з управління підприємствами;

8) діяльність з надання послуг пошти та зв’язку;

9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування та антикваріату;

10) Діяльність з організації, проведення гастрольних закладів;

2.3.2. фізичні особи – підприємці, які здійснюють технічні випробовування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;

2.3.3. фізичні особи – підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення (споруди, будівлі) та /або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

2.3.4. фізичні особи – нерезиденти;

2.3.5. суб’єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виклик внаслідок дії обставин непереборної сили (фарс-мажорних обставин).

 3. Об’єкт оподаткування

 3.1. Об’єктом оподаткування є доходи платника податку, отримані ним від провадження підприємницької діяльності, які обкладаються єдиним податком.

 4. Ставки та порядок обчислення податку.

 Жабелівською сільською радою встановлюються ставки єдиного податку для першої і другої груп платників.

  3.1. Для першої групи платників встановлюються ставки єдиного податку у розмірі від 8 до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, з розрахунку на календарний місяць, наведених у додатку 6 до рішення.

  3.2. Ставки єдиного податку для другої групи платників  встановлюються у межах від 10 до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, з розрахунку на календарний місяць, наведених у додатку 7.

  3.3. У разі здійснення платниками єдиного податку першої та другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

 5. Податковий (звітний) період.

 4.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої групи є календарний рік.

     Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку другої – четвертої груп є календарний квартал.

    4.2. Особливості визначення початку та закінчення податкового періоду у різних випадках передбачені пунктами 294.2-294.7 статті 294 Податкового кодексу України.

Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку.

5.1.  Платники єдиного податку першої та другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення  авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

     Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

      У разі якщо сільська рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України.

    5.2. Платники єдиного податку третьої та четвертої груп сплачують  єдиний податок протягом десяти календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

     5.3. Платники єдиного податку першої та другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

     5.4. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом десяти календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

     5.5. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання в сплаті єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до органу державної податкової служби подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності.

Ведення обліку і складання звітності платниками єдиного податку.

        Платники єдиного податку першої та другої груп та платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

     Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються Міністерством фінансів України.

     Платники єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку, що встановлені Міністерством фінансів України.

     Платники єдиного податку четвертої групи використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пункту 44.2 статті 44 Податкового кодексу України.

     Платники єдиного податку першої групи подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду. Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 2.2 цього Положення, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи.

     Платники єдиного податку першої групи подають до органу державної податкової служби податкову декларацію у строки, встановлені для квартального (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 2.2  цього Положення, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи.

     Платники єдиного податку другої-четвертої груп подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

     Форма податкової декларації платника єдиного податку, визначених пунктами 6.4 і 6.5 цього розділу, встановлюється центральним органом державної податкової служби за погодженням з Міністерством фінансів України.

     Порядок складання декларації визначений пунктами 296.2, 296.4-296.7 статті 296 Податкового кодексу України.

    Платники єдиного податку першої-третьої груп не застосовують реєстратори розрахункових операцій.

Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку.

Платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:

Податку на прибуток підприємств;

Податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи та оподатковані згідно з цією главою;

Податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку, визначену пунктом 1 пункту 293.3 статті 293 Податкового кодексу України;

Земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності;

Збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

Збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

Нарахування, сплата та подання звітності з податків і зборів інших, ніж зазначені у пункті 7. Цього розділу, здійснюються платниками єдиного податку в порядку та розмірах, встановлених Податковим кодексом України.

     Платник єдиного податку виконує передбачені Податковим кодексом України функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах.

Відповідальність платника єдиного податку.

    Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового кодексу України за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

 

Секретар сільської ради                                                                      Л.Ф. Іванова

 

                                                                                                     ДОДАТОК 3

                                                           до рішення 21 сесії 6 скликання Жабелівської

                                                                    сільської ради від 05 липня 2013 року

ПОЛОЖЕННЯ

Про збір за впровадження деяких видів підприємницької діяльності

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Збір за впровадження деяких видів підприємницької діяльності встановлюється відповідно до Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI.

2. ПЛАТНИКИ ЗБОРУ 

Платниками збору є суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи -підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому цією статтею порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності:

а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів (роздрібна торгівля, оптова торгівля, громадське харчування);

б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

в) торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти;

г) діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей).

1.  СТАВКИ ЗБОРУ

Ставка збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг встановлюється сільською радою з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року, з урахуванням місцезнаходження пункту продажу товарів та асортименту товарів, пункту з надання платних послуг та виду платних послуг.

 Ставка збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг становить 0,1 розміру мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2013 року.

Ставка збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах становить 0,3 розміру мінімальної заробітної плати на 01.01.2013 року.

Ставка збору за здійснення торгівлі валютними цінностями на календарний місяць становить  в  розмірі 1,2 розміру мінімальної  заробітної  плати  станом  на 01.01.2013 року.

Ставка збору за здійснення діяльності у сфері розваг на квартал становить:

а) для використання грального автомата (грального автомата "кран-машина", грального автомата, на якому проводяться дитячі ігри, іншого грального автомата, призначеного для проведення платних розважальних ігор) -розмір мінімальної заробітної плати на 01.01.2013 р.;

б) для використання гральних жолобів (доріжок) кегельбану, боулінга, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, -розмір мінімальної заробітної плати на 01.01.2013 року, збільшений у 2 рази, за кожний гральний жолоб (доріжку);

в) для використання столів для більярда, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, крім столів для більярда, що використовуються для спортивних аматорських змагань, -розмір мінімальної заробітної плати на 01.01.2013 р. за кожний стіл для більярда;

г) для проведення інших оплатних розважальних ігор -розмір мінімальної заробітної плати на 01.01.2013 р. за кожне окреме гральне місце.

Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту встановлюється в  розмірі 0,05  від  мінімальної  заробітної  плати  станом  на 01.01.2013 року  щорічно.

Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту за один день становить в  розмірі 0,02  від  мінімальної  заробітної  плати  станом  на 01.01.2013 року.

Ставки збору округляються (менш як 50 копійок відкидається, а 50 копійок і більше округляється до однієї гривні).

4. ПОРЯДОК СПЛАТИ ЗБОРУ.

Порядок сплати збору платниками збору, які:

а) провадять торговельну діяльність або надають платні послуги (крім пересувної торговельної мережі) -збір сплачується за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання платних послуг;

б) здійснюють торгівлю валютними цінностями -за місцезнаходженням пункту обміну іноземної валюти;

в) здійснюють діяльність у сфері розваг -за місцезнаходженням пункту надання послуг у сфері розваг;

г) здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу -за місцем реєстрації таких платників;

ґ) здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та інших короткотермінових заходах, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів, -за місцем провадження такої діяльності.

5. СТРОКИ СПЛАТИ ЗБОРУ:

а) за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту -не пізніш як за один календарний день до початку провадження такої діяльності;

б) за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями -щомісяця не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю;

в) за здійснення діяльності у сфері розваг -щоквартально не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.

Під час придбання торгового патенту суб’єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії.

Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року.

Суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим боргом і стягуються до бюджету згідно з положеннями цього Кодексу.

6. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ТОРГОВОГО ПАТЕНТУ.

   Оригінал торгового патенту повинен бути розміщений:

          На фронтальній вітрині магазину, а за її відсутності – біля реєстратора розрахункових операцій;

       На фронтальній вітрині малої архітектурної форми;

 На таблиці в автомагазинах, на розвозках та інших видах пересувної торговельної мережі, а також на лотках, прилавках та інших видах торговельних точок, відкритих у відведених для торговельної діяльності місцях;

у пунктах обміну іноземної валюти;

у приміщеннях для надання платних послуг, а також у приміщеннях, в яких проводяться розважальні ігри.

Торговий патент повинен бути відкритий та доступний для огляду.

Для запобігання пошкодженню торгового патенту (вигорання на сонці, псування наслідок затікання дощової води, псування сторонніми особами тощо) дозволяється розміщувати нотаріально засвідчені копії торгових патентів у визначених цією частиною місцях. При цьому оригінал такого патенту повинен зберігатися у відповідальної особи суб’єкта господарювання або відповідальної особи відокремленого підрозділу, яка зобов’язана надати його для огляду уповноваженим законом особам.

Торговий патент діє на території, на яку поширюються повноваження органу, який здійснив реєстрацію суб’єкта господарювання, або за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.

 Передача торгового патенту іншому суб’єкту господарювання або іншому відокремленому підрозділу такого суб’єкта не дозволяється.

 Торговий патент, виданий для провадження торговельної діяльності з використанням пересувної торговельної мережі (автомагазини, розвозки тощо), діє на території України.

7. СТРОК ДІЇ ТОРГОВОГО ПАТЕНТУ.

     Строк дії торгового і пільгового патенту, крім короткотермінового торгового патенту та торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг, становить 60 календарних місяців.

     Строк дії короткотермінового торгового патенту становить від одного до п’ятнадцяти календарних днів.

     Строк дії торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг становить вісім календарних кварталів.

     У разі невнесення суб’єктом господарювання збору у встановлений цією статтею строк, дія такого патенту анулюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулося таке порушення.

    Суб’єкт господарювання, що припинив діяльність,  яка відповідно до цього Кодексу підлягає патентуванню, до 15 числа місяця, що передує звітному, письмово повідомляє про відповідальному органу державної податкової служби. При цьому торговий патент підлягає поверненню органу державної податкової служби, який його видав, а суб’єкту господарювання повертається надмірно сплачена сума збору.

Секретар сільської ради                                                                    Іванова Л.Ф.                                                                               

                                                                                            ДОДАТОК 4

                                                     до рішення 21 сесії 6 скликання Жабелівської

                                                               сільської ради від 5 липня 2013 року

        

ПОЛОЖЕННЯ

Про туристичний збір

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Туристичний збір встановлюється у відповідності зі ст.10, ст. 268 Податкового Кодексу

України № 2755-УІ від 2 грудня 210 року, ч. 24  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

     Туристичний збір -це місцевий збір, за отримання (споживання) послуг з тимчасового

проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

   2.   ПЛАТНИКИ ЗБОРУ.

1) Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію Жабелівської сільської ради та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

     2) Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають в с. Жабелівка;

б) прибули у відрядження;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

д) учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;

3.СТАВКА ЗБОРУ.

 Cтавка встановлюється у розмірі 0,5 відсотка до бази справляння збору.

4.БАЗА СПРАВЛЯННЯ ЗБОРУ

Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в визначених місцях за вирахуванням податку на додану вартість.

До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

5. ПОДАТКОВІ АГЕНТИ

Справляння збору може здійснюватися:

а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами або фізичними особами -підприємцями, які уповноважуються сільською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

6.ОСОБЛИВОСТІ СПАВЛЯННЯ ЗБОРУ.

Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

7.ПОРЯДОК СПЛАТИ ЗБОРУ

Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

Збір сплачується до місцевих бюджетів авансовими внесками до 30 числа (включно)  кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно).

Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

  Секретар сільської ради                                                                    Іванова Л.Ф.

 

                                                                                               ДОДАТОК  5

                                                           рішення 21 сесії 6 скликання Жабелівської

                                                                     сільської ради від 5 липня 2013 року

 

Ставки єдиного податку

для суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб І групи платників єдиного податку

     Встановити фіксовані ставки єдиного податку з розрахунку на календарний місяць виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на

 1 січня податкового (звітного) року (далі мінімальна заробітна плата), у таких розмірах:

     а) для першої групи платників єдиного податку:  10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 01.01.2014 р.

 

       Секретар сільської ради                                                      Іванова Л.Ф.

 

                                                                                       ДОДАТОК  6

                                                               рішення 21 сесії 6 скликання Жабелівської

                                                                     сільської ради від 5 липня 2013 року

Ставки єдиного податку

для суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб ІІ групи платників єдиного податку

 

     Встановити фіксовані ставки єдиного податку з розрахунку на календарний місяць виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на

 1 січня податкового (звітного) року (далі мінімальна заробітна плата), у таких розмірах:

   а) для другої групи платників єдиного податку:  20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої  на 01.01.2014 р.

 

Секретар сільської ради                                                           Іванова Л.Ф.

 

 

 

 

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж